Whatsapp'tan Soru Sor
Whatsapp İletişim Hattı

Wechsler Nonverbal

Wechsler Nonverbal Yetenek (WNV) testi nedir?

Bu test daha önce yapılan wisc-r testiyle benzerlik göstermekte olup wisc-r zeka testine göre daha geniş bir yaş aralığına sahip ve sözsüz test olarak geçmektedir. Wisc-r zeka testinin zaman olarak eski bir test olması nedeniyle Wechsler Nonverbal Yetenek WNV testi Türkiye şartlarına uyarlanarak standardizasyonu yapılmıştır. Testin içeriği ve test esnasında ne gibi sorularla karşılaşıldığı merak uyandırsa da hem etik hem de hukuki açıdan içeriğe ulaşmak mümkün değildir. Kaldı ki tıpkı wiscr zeka testindeki söylediklerimizin arkasındayız. Bu bir sınav uygulaması olmadığından çalışarak zeka düzeyi yükseltilmez. Eğer kendinizin yahut çocuğunuz üstün yetenekli olduğunu düşünüyorsanız sınava hazırlanır gibi test içeriğini arayıp hazırlanmak yerine kendinizi doğal sürece bırakmanızı tavsiye ederiz. Eğer çocuğunuzun IQ seviyenizde bir farklılık olduğunu düşünüyorsanız bu yapılacak çalışma ile belirlenecektir. Yoksa ders çalışarak sadece çalışkan bir öğrenci ve bilgi seviyesi yüksek biri olabilirsiniz. Unutmayın zeka(akıcı zeka) sonradan kazanılmaz. Doğuştan bir üstünlük varsa ve uygun şartlar altında zaten meydana çıkacaktır.   WNV testinin tam sürümünün süresi 45 dakika içinde verilebilir; kısa versiyon 20 dakika içinde tamamlanabilir. Weschler sözel olmayan zeka testi klinik olarak 4 yaş 0 ay ila 21 yaş 11 ay arasındaki kişilerin genel kognitif yeteneklerini ölçmek için oluşturulmuştur. Bu test kognitif becerileri alt testlerden elde edilen skorların bir araya getirilmesi ile tespit edilmektedir. Aynı zamanda dili asgari düzeyde kullanarak genel yeteneğin ortaya çıkartılmasına neden olmaktadır. Böylece kültürel, eğitimsel, sosyoekonomik durum, dil bozuklukları, otistik bozukluk, zor duyan ya da sağır gibi özellikleri dışarıda bırakır. Bu test resimsel yönergelerle bu özel topluluklara da faydalı olmaktadır. Resimsel yönergeler, alt testlerle bağlantıyı kurmakta ve her dilde insan bu teste tabi olmaktadır.

ALT TESTLERİN İÇERİĞİ VE ORGANİZASYONU

WNV 6 alt test içermektedir: Matrisler, Kodlama, Obje Çevrilmesi, Tanıma, Uzamsal Dizin ve Resim Yerleştirme. Alt testler soru kaynaklarının boylamsal araştırması ile olmuştur. Alt testlerin seçiminde yaşa uygunluk aranmış buna göre de 4 yaş 0ay ila 7 yaş 11 ay ve 8 yaş 0 ay ile 21 yaş 11 aylık kişilerin yönergeleri de ayrılmıştır. İlk 4 alt test 4 yaş 0 ay ile 7 yaş 11 ay arasıdır ve bu alt testler Matrisler, Kodlama, Obje Çevirme ve Tanımadır. İki alt testin malzemesi vardır bunlar Matrisler ve Tanımadır. Diğer 4 alt test ise 8 yaş 0 ay ile 21 yaş 11 ayı kapsamaktadır ve bu alt testler Matrisler, Kodlama, Uzamsal Dizin ve Resim Yerleştirmedir.

ALT TESTLERİN TARİFİ

Matrisler alt testi, Naglieri Sözel Olmayan Zeka testinin Kişisel Yönetim kısmından alınmıştır (NNAT-1,Naglieri,2003).Aynı durum Kodlama, Parça Birleştirme, Uzamsal Dizin ve Resim Düzenleme için de geçerli olup bu alt testler Weschler Zeka testinin geliştirilmiş 4. formundan (WISC-IV,Weschler,2004), Weschler Okul Öncesi Çocuklar için Zeka Testi -3.formu (WPPSI-III; Weschler, 2002), Weschler Yetişkin Zeka Testi-3.form (WAIS–III,Weschler, 1997)den alınmıştır. Tanımlama alt testi ise WNV için yeni geliştirilmiştir. Aşağıdaki Tabloda alt testlerin ve onların kısaltmaları- açıklamaları vardır. Matrisler----------MA----------Denek eksik matrix figürlere bakar ve 5-6 cevap içinden eksik kısmı bulur. Şifre---------CD----------Denek basit geometrik şekiller ve numaraların diğer çiftini kopya eder. Anahtar kullanarak , deneğin her sembolü belirlenen zamanda çizmesi beklenir. Parça Birleştirme---OA----Deneğin belirtilen zaman içinde önceden düzenlenmiş puzzle parçalarını bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluşturması beklenir. Tanımlama--------RG---------Denek geometrik şekillere üç saniye kadar ve 4 veya 5 cevap içinden gördüğü bulması beklenir. Uzamsal Dizin----Ssp---------Deneğin testör tarafından gösterilen blok serilerle bağlantı kurması, testörün bloklarla yaptıklarını aynı sıra ile yapması beklenir. Resim Düzenleme –PA-------Deneğin belirtilen zamanda anlatılan hikayedeki kartları bir şekilde düzenlemesi beklenir.

MATERYALLER

Testör mutlaka kronometre, gözlemlenen davranışları kayıt altında tutmak için bir tükenmez veya kurşun kalem, kayıt formu ve test kit’ine sahip olmalıdır. Test Kit’inin Malzemeleri: Puanlama ve Uygulama Kitabı, Teknik ve Yorum Kitabı, Uyaran Kitabı, Cevap Formu, Cevapların Kitapçığı, Şifre A ve Şifre B, Uzamsal Dizin tahtası, Resim Düzenleme Kartları, Obje Yerleştirme parçaları. Uygulama Ve Puanlama Kitabı Testin yapısı ve nasıl kullanılacağını, alt testlerin uygulanmasını ve puanlanmasını anlatan ve norm tablolarını gösteren kitaptır. Testin uygulanması yaşlara göre ikiye bölünmüş ve buna göre de her yaş için farklı işaretlemeyi göstermektedir. ( 4 yaş 0 ay ila 7 yaş 11 ay / 8 yaş 0 ay ila 21 yaş 11 ay ) Teknik ve Yorum Kitabı Bu alt testin alt yapısını ve nasıl geliştirildiğini, standardizasyonunu, normların metodolojisini, geçerlilik ve güvenilirliğini anlatan kitaptır.

Uyaran Kitabı

Tüm görsel uyaranların alt testlerde kullanılmasını, her alt test için resimsel yönergelerin kullanılmasını, ( özellikle matrisler ve tanımlama ) içerir.

Kayıt Formu

Kayıt formunda her alt testin kaydı yapılırken buna ek olarak Özet, Analiz ve Gözlemlenen Davranışlar da bu forma kaydedilmektedir.

Cevap Kitapçığı

Cevap Kitapçığı Şifre A ve Şifre B‘yi içerir. Denek cevaplarını bu kitapçığa kaydeder.

Puanlama Bölümü

Puanlama Bölümü Cevap Kitapçığı ile birlikte deneğin kodlanmış cevaplarını skorlamak için kullanılır.

Parça Birleştirme için puzzle

13 adet puzzle bulunmaktadır. Her puzzle 2’den 8’e kadar parçadan oluşmaktadır. Parçalar bir araya getirildiğinde ev, top v.s. gibi bir obje ortaya çıkmaktadır.

Uzamsal Dizin Tahtası

Eni 21.5 cm boyu 28 cm genişliğinde beyaz zemin ile onun üzerine sabitlenmiş 10 adet mavi bloktan oluşan plastik tahtadır.

Resim Düzenleme Kartları

15 set resim düzenleme kartından oluşmaktadır. Her set 3’ten 6’ya kadar kart içermektedir. Burada kartlar doğru sıraya konulmalı ve hikayenin başı , ortası, sonu bulunmalıdır.

KULLANICININ SORUMLULUĞU

Bu testi uygulayacak kişinin psikoloji alanından mezun ya da bu alanda profesyonel olmuş olması ve bu testi iyi bir şekilde öğrenmiş olması ve uygulamış olması gerekmektedir. Aynı zamanda alt testlerin yönergelerine, puanlamasına da hakim olmalıdır. Uygulayıcının test materyallerine ve formlarına sahip çıkması, zarar görmesini engellemesi gerekmektedir. Test sonuçlarını, kayıt formunu okul ya da başka uzmanlara gerektiğinde vermek için bir örneği saklanmalıdır.

Kullanım ve Uygulama

4 ya da 2 Alt Test Bataryasının Seçimi 4 ya da 2 alt test bataryasının seçimi testörün amacına ve neyi ölçmek istediğine bağlıdır.Her iki versiyonun geçerliliği ve güvenilirliği iyiyken, 4 alt test kişinin genel yeteneği hakkında diğer psikometrik incelemelerden daha çok bilgi vermektedir. Zaman kısıtlı olduğunda 2 alt test kullanılır ve iki alt test için toplam 20 dakika gerekmektedir bu nedenle 4 alt test 45 dakika sürdüğü için diğeri daha çok tercih edilebilir. Bu test, hiç okula gitmemiş ya da ilkokul mezunlarına, gelişimsel gecikmesi olan, sosyoekonomik düzeyi çok düşük, dil gelişimi olmayan kişilere de rahatlıkla uygulanabilen bir testtir. Dil Gelişim Bozukluğu ,Dilde Gelişme Engeli Olan veya Konuşma Bozukluğu Olanlar : Özel dil öğrenme bozukluğu, dilde gelişme engeli veya Konuşma Bozukluğu olan bireylerin genel yeteneğini dil zorlukları olmadan ölçmeye yarayan test resimsel yönergeler ve sözel olmayan cevapları içermektedir. Sosyo-Ekonomik ve Kendini İfade Etme Düzeyi: Etnik ve sosyoekonomik düzeyle bağlantılı tüm etkiler testte minimalize edilmiştir. Sağır veya Duyma Zorluğu Çekenler: Bu kişilere uygun olan bu testin yönergeleri resimlidir ve kişiyi kısıtlamamaktadır. Yönergelere ek olarak işaret dili veya iletişim için herhangi bir dil kullanılabilmektedir.

Otistik Bozukluk veya Seçilmiş Mutizmi Olanlar:

Psikolojik bir bozukluğu olanlar için de bu test uygun hale getirilmiştir çünkü onlarında sözel olarak iletişime girmeleri gerekmemektedir.

Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Eğitim Programı Tayin Etmek:

Bu test üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin yeteneklerini de ölçmeye yaramakla birlikte üstün zekalı deneklerin sözel olarak ifadelerin kısıtlı olmasından kaynaklanan zorlukları da ortadan kaldırmaktadır. Naglieri ve Ford (2003 ); sözel olamayan bir ölçüm kullanıldığında genel yeteneğin etkilenmeden ölçülmesine neden olur böylece yeni bir eğitim programı buna dayandırılarak oluşturulmaktadır.

Zeka Geriliği Olanlar:

Bu testin en önemli kullanım alanı zeka geriliğini tespit etmektir. Özellikle zeka geriliği olanların performansının sözel ve nicel alanda düşük olduğu görülmüştür. Bunu gidermek için resimsel yönergelere yeni yönergeler eklenerek kullanılabilir. WNV Test ™ (Wechsler Nonverbal Scale of Ability ™) ne kadar zamanda tamamlanır? tam sürüm 45 dakika içinde verilebilir; kısa versiyon 20 dakika içinde tamamlanabilir.