Whatsapp'tan Soru Sor
Whatsapp İletişim Hattı

KBIT-2 Testi Nedir ?

KBIT-2  Testi Nedir ?

KBIT-2  Testi Nedir ?

KBIT-2  ™ 2 Testi nedir? Kaufman Kısa Zeka Testi ™ 2 (KBIT ™ 2 testi) kısa bir (yaklaşık 20 dakika), sözel ve sözel olmayan bireysel zeka uygulama ölçüsüdür. KBIT ™ 2 testi programı genellikle yetenekli çocukları için nitelemek için kullanılır. KBIT ™ 2 test sorularının 3 çeşidi vardır: 1) Sözlü Bilgi – Çocuğa resimlerden oluşan bir grup gösterilir. Bir kelime sorulur ve o kelimeyi resim grubunda göstermesi istenir. 2) Matrisler – Bu tarz sorular, çocuklara okulda öğretilmeyen sözsüz, benzersiz sorulardır. Küçük çocuklar için sorulan bu sorular da, bir dizi resim gösterilir. Üst resimde gösterilen resimlerle alt sırada gösterilen resimler arasında uyumlu olanın gösterilmesi (İşaret edilmesi) beklenir. Örnek: Üst resimlerde sırayla; Baş-Şapka Ayak-… Terlik- Şapka-Eldiven-El Başa şapka takılırsa, ayağa da terlik (ayakkabı) giyilir. 3) Bulmacalar – KBIT ™ 2 testinde sorulan sorulardan üçüncü türüdür. Çocuklara aradıkları kelime hakkında birkaç ipucu verilir. Örnek: Çorba ve dondurma yemek için metalden yapılmış olan nedir? – Kaşık-

KAUFMAN KISA ZEKA TESTİ (K-BIT) 2.1. K-BIT-2 ’in Tanıtımı K-BIT, 4 yaşından 90 yaşına kadar uzanan bir yaş aralığında yetişkinlere, ergenlere ve çocuklara sözel ve sözel olmayan şekilde uygulanabilen bir zeka testidir. Bu testin uygulaması çok kolaydır. Testin uygulanması yaklaşık olarak 15 ila 30 dakika arasında değişmektedir.

Test 2 alttestten oluşmaktadır. Bu alttestler Kelime Bilgisi (Bölüm A İfade Edici Sözcük Bilgisi ve Bölüm B Tanımlar) ve Matrislerdir. Kelime Bilgisi testi, sözel ve okulla ilgili becerileri (kristalize zeka) ölçmektedir. Aynı zamanda kişilerin kelime bilgisini de değerlendirir. Matris testi ise, bireylerin kıyaslamaları tamamlama, benzerlik ve ilişkilerini algılamadaki yeteneklerini değerlendirerek bireylerin yeni problemlere çözüm bulma becerilerini ölçer. Tüm matris itemleri kelimeden ziyade resimler ya da soyut şekiller içermektedir.

2.2. KBIT-2 ’in Kullanımı ve Amacı

KBIT 2 Wechsler ve Kaufman ölçekleri gibi aynı ortalama ve standart sapmaya sahip standart puanlar vermesine karşılık, bu eşitlik sadece K-BIT ve diğer daha kapsamlı zeka bataryalarının puanlarıyla karşılaştırma yapmayı kolaylaştırmayı amaçlamaktadır (Kaufman ve Kaufman, 1990). K-BIT, kısa bir zekâ ölçümünün yeterli olduğu ve ulaşılabilecek ya da yararlanabilecek eğitimli bir profesyonelin bulunamaması gibi durumlarda uygulanabilecek kolay bir testtir. K-BIT’in kullanıldığı durumlara örnek olarak; (a) daha sonra daha ayrıntılı bir incelemeye tâbi tutmak üzere yüksek risk altındaki çocukların ya da üstün olma özelliği taşıyan çocukların tarandığı; (b) fazla kapsamlı olmayan eğitimsel tanının yapıldığı; (c) ergen ya da yetişkinlere ilişkin iş başvurularının değerlendirilmesinde yardımcı bir araç olarak kullanıldığı (d) temel amacın bireyin zeka profilini ortaya çıkarmaktan çok, psikiyatrik rahatsızlığın şüphelenildiği vakalarda 25 kapsamlı bir kişilik değerlendirilmesinin bir parçası olarak genel bir zekâ düzeyinin belirlendiği; (e) hapishanedeki tutuklular, hastanedeki hastalar, ordudaki erler, endüstride bir eğitim programına katılma başvurusunda bulunanlar ya da çocuk mahkemelerinde suçlu çocuklar gibi büyük kitlelere uygulanmasının gerektiği ve uzun zaman alan testlerin uygulanmasının pratik olmadığı; (f) daha önceden klinik, psikoeğitimsel ve nöropsikolojik ölçümlerden geçmiş ve düzenli olarak da zeka seviyesi kontrol edilen çocuk ya da yetişkinler için kullanıldığı (g) meslekî ilgiler, uyumlu davranış, eğitim başarısı, kişilik, görsel-devinişsel bütünleşme gibi diğer ilgili değişkenlerin değerlendirilmesi halinde, zaman kısıtlaması nedeniyle kısa formun uygulanmasının zorunluluk kazandığı; (h) bireyin ana dilinde yönergeleri izleme veya yeni problemleri çözme yeteneği gibi meslek ve rehabilitasyon bilgilerinin elde edilmesi için testin uygulandığı, (i) araştırma amacıyla çeşitli grupların zekâ ölçümlerinin yapılması için K-BIT-2 ’in kullanıldığı durumlar sayılabilir (Kaufman ve Kaufman, 1990). 2.3. K-BIT-2 ’in Uygulama Süresi K-BIT yaklaşık olarak 15-30 dakikada uygulanmaktadır. Okul öncesi çocuklar genellikle en kısa uygulama süresini gerektirirler, çünkü onlara kelimelerden oluşan ve okuma bilgisi gerektiren kelime testinin alt testi olan Tanımlar kısmı uygulanmamaktadır. En uzun uygulama süresini gerektirenler ise yetişkinlerdir.  

Search