Whatsapp'tan Soru Sor
Whatsapp İletişim Hattı

Bilsem Mülakat Sınavı

Bilsem Mülakat Sınavı

Bilsem Mülakat Sınavı

Bilim ve Sanat Merkezi Mülakat

Bilim ve sanat merkezi tablet sınavını kazanan öğrencilere Bilsem Mülakat Sınavı randevu tarihleri verilerek aşağıdaki işlemler uygulanır. 4.4. Bilsem Bireysel Değerlendirme ve Sonuç Açıklama Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına (genel zihinselresimmüzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Grup tarama uygulamasında belirlenen ortalamayı geçerek yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

Bilsem Mülakat Sınavı Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

1. Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgileri 24 Nisan- 05 Mayıs 2018 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir. 2. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirmeler 8 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2018 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır. 3. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler, öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde; bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır. 4. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme sonuçları değerlendirmeyi yapan uzman tarafından RAM Modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecektir. 5. Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme sonuçları öğrencinin yüksek yararı düşünülerek internet ortamında açıklanmayacaktır.

Bilsem Mülakat Sınavı Resim Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

1. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin sınav yeri, tarihi ve saatine ilişkin açıklamaların yer aldığı belge 24 Nisan- 05 Mayıs 2018 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir. 2. Resim yetenek alanında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin 32. Maddesine göre oluşturulan komisyon, BİLSEM’lerin ve diğer okul/kurumların ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere 5 asıl üyeden oluşur. Aynı usulle 5 yedek üye belirlenir. 3. Görsel sanatlar yetenek/beceri değerlendirme komisyonu, resim yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Genel Müdürlük tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda yapacaktır. 4. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeler Genel Müdürlüğümüz tarafından 2018 Mayıs ayında illere resmi yazı ile bildirilen tarihlerde merkezi olarak yapılacaktır. 5. Resim yetenek alanında yapılacak değerlendirme sonuçları görsel sanatlar yetenek/beceri komisyonu tarafından bilsem.meb.gov.tr adresine girilecektir.  

Bilsem Mülakat Sınavı Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

1. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin sınav yeri, tarihi ve saatine ilişkin açıklamaların yer aldığı belge 24 Nisan- 05 Mayıs 2018 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir. 2. Müzik alanından özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin 33. Maddesine göre oluşturulan komisyon BİLSEM’lerin ve diğer okul/kurumların ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere 5 asıl üyeden oluşur. Aynı usulle 5 yedek üye belirlenir. 3. Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu, müzik yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Genel Müdürlük tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda yapacaktır. 4. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 15 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak 30 Haziran 2018 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır. 5. Müzik yetenek alanında yapılacak değerlendirme sonuçları müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu tarafından aynı gün içinde bilsem.meb.gov.tr adresine girilecektir.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

1. Bireysel değerlendirmeler 30 Haziran 2018 tarihinde tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları 15 Temmuz 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır. 2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 4-8 Eylül 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.  

5. Bilsem Mülakat Sınavı İtirazları

5.1. Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulamasına İtiraz 1. Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından http://esinav.meb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. 2. Grup tarama uygulaması sonuçlarına ilişkin itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacaktır.

5.2. Bilsem Mülakat Sınavı Bireysel Değerlendirme İtiraz 1. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır. 2. Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili veliyi bilgilendireceklerdir.

3. Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır. 4. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. 5. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

Search