Whatsapp'tan Soru Sor
Whatsapp İletişim Hattı

Bilsem Sınavı Nedir ?

Bilsem Sınavı Nedir ?

Bilsem Sınavı Nedir ?

Bilsem sınavı nedir :Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar. Bu yazımda üstün yetenekli çocuğu olan velilerin yakından ilgilendiği/ilgilenmesi gerektiği Bilsem  sınavı nedir konusunu genel çerçevede anlatmak istiyorum. Bilsem nedir, Bilsem’de süreç nasıl işliyor, veliler nereye, nasıl başvurmalı?   İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Yapılan sınavlar ile çocuklar genel zihinsel yetenek, müzik yeteneği ve resim yeteneği olarak üç farklı şekilde destek eğitimleri alabilmektedirler. Öğrenciler her üç kategori de ayrı ayrı başvurabilirler. Başvurular okul öğretmenleri tarafından yapılabilmektedir. Özel yetenekli çocukların kendi sahip oldukları potensiyellerini anlamaları dışında kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmelerini sağlayacak eğitimler almasını sağlamak hedefler içindedir. Türkiye geneli her il merkezinde bir BİLSEM eğitim merkezi olmakla birlikte büyük şehirlerde nüfus yoğunluğuna göre birden fazla da olmaktadır. İstanbul genelinde toplamda üç adet BİLSEM bulunmaktadır. Bunlar Ata şehir , Bahçelievler ve Beşiktaş ilçelerindedir.

BİLSEM SINAVI NEDİR VE BAŞVURU ŞARTLARI

Bilsem, Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen takvime ve şartlara göre yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda daha üst sınıfların yer aldığı sınav yaşı 2016-2017 eğitim yılı için oldukça aşağı yaşlara çekilmiştir. Sınavlar için bireysel başvuru yapılamamaktadır. Sınava katılan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş ve kayıtları e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirmişlerdir. 2016-2017 eğitim yılında Bilsem merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıflar seviyesinde tablet bilgisayarlarla dijital olarak yapılmıştır. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülmektedir.

BİLSEM İÇİN ÖĞRENCİLERİN ADAY GÖSTERİLMESİ

2016-2017 eğitim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam eden öğrenciler arasından genel zihinsel, müzik ve resim yetenekleri alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiştir. Bilsem Sınavı Nedir ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular Öğrenci gözlem formları belirtilen zamanda ve öğretmenler tarafından doldurulmalıdır. Tanılama takviminde belirtilen gözlem formlarının doldurulma süresi geçtikten sonra aday gösterme işlemi yapılmamaktadır. 2016-2017 eğitim yılı için 1, 2 ve 3. Sınıf öğretmenleri aday gösterilen öğrencilerin yetenek alanlarına göre gözlem formları 14 Kasım – 09 Aralık 2016 tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden doldurulmuştur. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanında aday gösterilebilir. Öğrenci bir önceki eğitim yılında bir yetenek alanından Bilsem’e kayıt hakkı kazanmış ise bir sonraki yıl da başka bir yetenek alanından aday gösterilebilir. Aday öğrencinin gözlem formu doldurularak kayıt işlemlerinin tamamlanması sonrasında raporlama butonundan öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanları ile ilgili iki çıktı alınarak aday gösteren öğretmen ve okul idarecisi tarafından imzalanmaktadır. Okul idaresi raporun bir örneğini imza karşılığında veliye teslim eder, bir örneğini de okulda muhafaza etmektedir.

ADAY GÖSTERİLME SONRASINDA UYGULAMA SÜRECİ

Kayıtları yapılan öğrencilerin tümü grup tarama uygulamasına girmek zorundadır. Grup tarama uygulamasına girmeyen öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınmamaktadır. Grup tarama uygulamasına girecek olan öğrencilere randevuları il tanıma sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden 19-30 Aralık 2016 tarihleri arasında hafta sonları 4 oturum olarak planlanmıştır. Öğrenci velileri kendilerine uygun bir zaman dilimine denk gelen oturumu seçerek çocuklarını sınava götürmektedirler. Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri 02-08 Şubat 2017 tarihleri arasında e okul sistemi üzerinden yayınlanacaktır. Uygulama giriş belgeleri öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek sınav hakkında bilgilendirilecektir. Grup tarama uygulama sınavları tüm illerde il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen merkezlerde 11 Şubat – 09 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Grup tarama uygulaması tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler MEB kurumsal web sitesinden ilan edilecektir. Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevu verilecektir. Bireysel değerlendirmeler 30 Haziran 2017 tarihinde tüm Türkiye’de tamamlandıktan sonra bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları 15 Temmuz 2017 tarihinde MEB web sitesinden açıklanacaktır. Bilsem Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 4-8 Eylül 2017 tarihleri arasında Bilsem kayıtlarını yaptıracaktır.

Search