Bilsem Okulu

Bilsem Okulları

Bilsem Okulu Nedir ? 1. Sınıf

BİLSEM OKULU NEDİR? 1. Sınıf

 
Bilim ve Sanat Merkezleri; eğitim kurumları içinde, yolu bir şekilde BİLSEM 'lerle kesişmeyenler için, belki de en az tanınan ve bilinenidir.Öğrenci alımından eğitim işlemi olmak kadar tüm aşamalar çok insan için bilinmezlerle doludur. Zeki çocukları BİLSEM 'toplayıp okul okudum okuldan farklı ne yapmışlar, acaba nasıl gizli bir gündemleri var pek çok insan için merak konusudur.İşte bu dosya, BİLSEM' i henüz tanımayan yeni velilerimiz ve tanımak isteyen meraklı vatandaşlarımız için kafalara takılması muhtemel sorulara cevaplar şeklinde hazırlanmıştır.

BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM) NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezi, örgün eğitim kurumları, devam eden ve genel yetenek (zihinsel), görsel sanatlar veya müzik alanına özel yetenekli olan uzmanlar tarafından tanıılan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek en üst seviyeye kullanmalarını sağlamak için okul saatleri için verilen eğitimi vermek açılmış olan bağımsız bir özel eğitim kurumudur.

Bir eğitim kurumu değil, örgün eğitim kurumlarını destekleyici bir eğitim kurumudur.

ÜLKEMİZDE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUK TANIMI KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?

Standart zeka testlerinde, testin türüne göre esas olarak 130 veya 140 üzeri zeka bölümü (IQ) elde edilen ya da görsel sanatlar, müzik gibi performans alanlarının aynı derecede akranlarına göre üstün performans gösteren çocuk / öğrenciler özel yetenekli olarak kabul edilmekte ve BİLSEM 'lerde özel eğitim desteği.

BİLİM VE SANAT OKULLARININ RESMİ STATÜSÜ NASILDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yetkililer Geliştirilmesi Daire Başkanlığına bağlıdır.

BİLSEM OKULLARININ İŞLEYİŞİNİ DÜZENLEYEN BİR MEVZUAT MEVCUT MU?

Bilim ve Sanat Merkezi'nin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile merkeze öğrenci seçimi, kayıt kabul, eğitim-öğretim yönetici ve öğretmenlerin seçimi ile yetiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenleyen 07.10.2016 tarihli "Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi" mevcuttur. Ayrıca Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 'nin bazı işleyişine göre bazı hususlar yerinde.

BİLSEM OKULUNA HANGİ SINIFLARDAN ÖĞRENCİ ALINMAKTADIR?

Bilim ve Sanat Merkezi 'ne derecelendirmeinden öğrenciyi alabilir, onu yıl Bakanlıkça belirlenmektedir. Bakanlık kararı doğrultusunda 2016-2017 yılında ilkokul 1,2 ve 3. sınıflardan tanılama yapılmıştır.

BELİRLENEN SINIF SEVİYESİ DIŞINDAKİ ÖZEL YETENEKLİ ADAYLARI SÜRECE NASIL DAHİL OLABİLİR?

Özel yetenekli öğrenciler için özel eğitim alabilecekler tek alternatif bilim ve Sanat Merkezleri değildir.

Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyündeki tüm öğrenciler, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine başvurmaları ve özel yetenekli olarak tanılanmaları, mevcut okullarında destek eğitim odası açılarak oraya yönlendirilirler. Destek eğitim odalarında; öğretmenleri ve alan öğretmenleri görevlendirilir. program öğretmenleri ve alan öğretmenleri görevlendirilir.

BİLSEM OKULUNA ALIM (TANILAMA) SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Bakanlıkça Belediye Başkanlığı, Bakanlıkça Belediye Başvuru Formu, Bakanlıkça hazırlanmış gözlem formları e-okul sınıfı öğretmenlerince genel yetenek, görsel sanatlar veya müzik alanında özel yetenekli adayı olarak gösterilir.

Aday için bir öğrenci, Bakanlıkça bir öğrenci, Bakanlıkça hazırlanan grup tarama sınavına alınır.

Grup tarama sınavı sonuçlarına göre Türkiye genelinde Bakanlıkça her yıl herbaryen için belirlenen baraj puanları her öğrenciler sertifikalı uzmanlar tarafından bireysel incelemeye alınır. Bireysel, güvenilir ve standart bir zeka testi uygulanır.

Görsel Sanatlar ve / veya müzik yetkisi alan aday gösterilen ve grup tarama sınavı sonuçlarına göre görsel sanatlar ve müzik yetenek alanları için her yıl Bakanlıkça Belli başlı baraj puanları geçen öğrenciler İl Tanılama Komisyonu tarafından görsel sanatlar ve / veya müzik yetenek alanı bireysel incelemeye alınır.

Her üç tabakadan bireysel inceleme sonuçlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel müdürlüğünce sınıfının derecesi ve yeteneğini alanının belirlediği Türkiye ve dünyadaki tüm öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezine kayıtları yapılır.

BİLSEM SINAVI İÇİN HAZIRLIK YAPMAK GEREKİR Mİ?

Özel yetenekli öğrencilerin tanılama süreci var olan yeteneklerin açığa çıkarılması için gerekli belgeler. Bakanlıkça kurulan grup tarama sınavı ve işlemi uygulanıyor zeka testine öğrencinin hazırlık yapması anlamsızdır. Uzmanlaşma sağlamak amacıyla yeteneğin ortaya çıkılması.

BİLSEM OKULU KAYIT DÖNEMİ ve BİLSEM OKULU KAYIT İÇİN GEREKENLER

Bilim ve Sanat Merkezine öğrenci kayıtları Eylül ayının ilk haftasında üzerinde yapılır. Kayıt için aşağıdaki belgelerlerdenir:

1-Kayıt Formu

2-Veli Muvafakat Belgesi

3-Örgün Eğitim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi

Eğitim öğretim yılı başlayana kadar kaydını yaptırmamış. Öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.

BİLSEM OKULUNA KAYDOLDUKTAN SONRA DEVAM ZORUNLU MUDUR?

Bilim ve Sanat Merkezi'nin programı devam zorunluluğu devam etmeli. Onun eğitim döneminde devamsızlık süresinin eğitim süresinin% 30 'unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

BİLSEM'e kayıtlı olan öğrencilerin velileri tarafından her yıl eylül ayının ilk haftası içinde kayıt yenileme işlemlerinin yapılması gerekir. BİLSEM'le ilişiği kesilir. Kayıt yenileme işleri.

BİLSEM OKULUNA KAYDOLAN ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİR?

Bilimsel ve sanatsal programlama programı, bir aşamalı bir eğitim programına alınmaktadır.

Tüm programlar, öğretmenler tarafından öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda; öğrencilerin yaratıcılığını, sorunları farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerileri geliştirecek ve yetişkinlik dönemleri üzerindeki şartları hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır.

Programcılara özel farklı eğitim yöntemleri ve teknikleri ile özel materyallerin uygulanması.

BİLSEM 'de bireysel eğitim esas olmakla birlikte öğretmen, mekan vb. kısıtlılıklar arası basitlukla 2-6 kişilik küçük gruplarla eğitim yapılır.

Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak gerçekleştirilir. Öğrenciler okulunda not almak ve sınavlara hazırlanmaç hareket ederken, BİLSEM 'in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yerinde almadığımız bunun yerine süre odaklı, proje tabanlı öğrenme modeliyle eğitim sağlanır ve öğrencilerin istediği niteliklere uygun ürün / projeler gerçekleştirmeleri beklenir.

1-Bilsem Okulu Uyum Programı :

BİLSEM'e yeni başlayan öğrenciler ve velileri 40 ders saati ve iki aylık süreyi geçmeyecek biçimde bir uyum programına alınmaktadır. Uyum programı veli, öğretmen, öğrenci, herkesin birleşimi, anlamaya çalıştığı, ortak bir dil oluşturmaya çalışıldığı aşamadır. Tamamen öğrencilerin tanımaya yönelik etkinlikleri planlanması ve uygulanmaktadır. Kurumun daha önceden üretmiş olduğu misyonu, vizyonu, ilke ve değer aktifliklere katılanlara aktarılmaktadır. Uyum programı sonunda, Veli-Öğrenci-BİLSEM bütünleşerek, ortak amaçlılara doğru ilerleyebilecek duruma gelmektedir.

Görsel Sanatlar ve müzik yetenek sınavıyla Merkezimize giren, uyum programı bitiminde sadece görsel sanatlar veya müzik bölüm doğrudan özel yetenekleri geliştirme programına alınır.

2- Bilsem Okulu Destek Eğitimi Programı:

Uyum programını tamamlayan genel zihinsel yetenek alanından tanılanan öğrencilerin geliştirmesi gereken temel becerileri tüm alan / disiplinlerle ilişkilendirilmesini esas alan eğitim programıdır.

Destek eğitim programı, 2 ve 3. sınıfta BİLSEM'e girmeyeceğim kazanan öğrenciler için ilk yazılı ilkle sınıf öğretmenleri tarafından okutulmak üzere uyum programı süresi için dâhil en az 2 eğitim öğretim yılı olacak şekilde planlanır ve uygulanır. 4 ve 5. sınıfta BİLSEM'e girmeyeceğim kazanan öğrenciler için sınıf / branş öğretmenleri tarafından okutulmak üzere uyum programı süresi için dâhil en az 1 eğitim öğretim yılı olacak şekilde planlanır ve uygulanır.

Destek eğitim programında iletişim, iş birliği, grup çalışması, öğrenmeyi öğrenme, problem çözme, bilimsel araştırma, girişimcilik, eleştirel ve yaratıcı düşünme, etkili karar verme, teknoloji okuryazarlığı, sosyal sorumluluk, kaynak etkin kullanma becerileri kazandırılır.

3- Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı:

Genel eğitim yetenekleri kapsamı ve desteği eğitim programını tamamlayan öğrenciler bireysel yeteneklerini fark etmesini sağlar yürütülen eğitim programıdır.

Bireysel yetenekleri fark ettirme programı öğrencinin bütün alanları tanıyacağı yerde en az 3 eğitim öğretim yılı olacak şekilde planlanır ve uygulanır.

Öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark ettirebilmekden yaratıcılıklarını öne çıkaran ve bireysel farklılıklarıyla ilgili disiplinlere yönelik programlar hazırlanıyor ve uygulır.

Öğrencinin en çok ilgi duyduğu, yetenekli olduğu ve ilerideyken derinlemesine çalışmalar yapmak için alanları belirlemek için onun alanını özelleştirme ve becerileri fark ettirici etkinlikleri ilgili alan öğretmeni tarafından planlanır ve uygulanır.

Bireysel yetenekleri farkeden ettirme programının tamamlanmasını isteyen öğrenciler, öğretmenler kurulunca çoklu değerlendirme yöntemleri değerlendirilerek özel yetenekleri geliştirme programı alanlarına yönilir.

4- Özel Yetenekleri Geliştirme Programı:

Müzik ve görsel sanatlar yetenek alanından uyum programı, genel zihinsel yetenek alanından çıkarabilme yeteneği bireysel yetenekleri fark ettirme programını tamamlayan öğrenciler özel yeteneklerini geliştirme koşmak eğitim programıdır.

Özel yetenekleri geliştirme programı, genel zihinsel yetenekli sınırlı tanıyın öğrenciler için en az 2 eğitim öğretim yılı; görsel sanatlar ve müzik bölümünde öğrencilere en az 4 eğitim öğretim yılı olarak planlanır ve uygulanır.

Özel yetenekleri geliştirme programının uygulanması süreinde, disiplinler arası ilişkilerden alınarak öğrencilerin yönlendirildiği disiplin / disiplinlerde derinlemesine, bilgi, beceri, davranış ve karar verme.

Görsel sanatlar ve müzik alanından tanılanan öğrenciler için hazırlanan özel yetenekleri geliştirme programında ilgili alanın tanıtımı yapılır. Öğrencinin alanı ile ilgili yeteneklerini fark ettirici etkinlikler planlanır, derinlemesine sanatsal etkinliklere bu aşamalardan sonra geçilir.

5-Proje Üretimi ve Yönetimi Programı:

Özel yetenekleri geliştirme programını tamamlayan öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir alan / disiplinde grupla veya bireysel olarak yürütülen eğitim programıdır.

Proje üretimleri ve yönetimi için öğrenci ortaöğretim kurumunda mezun oluncaya kadar devam eder.

Proje yönetimi ve denetimi aşamasında olan öğrenciler.

Proje konuları, danışman öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından belirlenir ve yürütülür.

Proje konusu seçiminde öncelikle öğrencinin özel yetenekleri geliştirme programında eğitim alındığı alan. Her türlü üretim, hizmet, bilimsel çalışma ve sanat etkinlikleri projelendirilir.

BİLSEM OKULUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin sahip olduğu bilgi, beceri ve tutumların gerçek yaşamdakine benzer bir durum kullanılıp kullanılamayacağının tespit edilmesi ve bunları ortaya koyarak oluşturuldukları çalışma, ürünün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi esas alanının ölçülmesi ve değerlendirilmesi yaklaşımı kullanılır.

Programların ölçümü ve öncelik aşamasında yürütülür:

Eğitim programında, danışmanlık öğretmenlerce yapılır. Bakanlıkça hazırlanan BİLSEM modülündeki "eğitim programı değer tablosu" ilgili alan öğretmenlerince doldurulur.

Tüm programlar boyunca öğrenciler hakkında yapılan araştırmalar ve alınan geri bildirimler kaydedilmiş öğrenciye ait dosyaada muhafaza edilir.

Her program sonunda, programa devam eden öğrencilerin durumları BİLSEM Öğretmenler Kurulunda değerlendirilir. Devam ettiği programdan istifade edemediği ve programa devamında yarar bulunmadığı oy çokluğuyla kararlaştırılan öğrencilerin BİLSEM’ le ilişiği kesilir.

BİLSEM OKULUNDA EĞİTİM ÜCRETLİ MİDİR?

Bilim ve Sanat Merkezi´ nde eğitim ücretsizdir. Ancak Merkezler öğrencilerin kullanacakları deney, uygulama ve etkinlik malzeme, araç ve gereçleri için velilerden ücret talep edebilir.

BİLİM VE SANAT MERKEZİ OKULUNDA ÖĞRENCİLERE SERVİS İMKANI SUNULUR MU?

Bilim ve Sanat Merkezleri ücretsiz taşımalı eğitim kapsamında olmadığından öğrenciler merkezlere kendi imkanlarıyla gelirler. Merkezler, öğrencilere ayrıca bir servis imkânı sağlamaz. Öğrenci velileri kendi aralarında anlaşarak özel bir servis tutabilirler.

BİLSEM OKULUNDA ÖĞRENCİ KILIK KIYAFETI NASILDIR?

BİLSEM’ de öğrencilerin kılık kıyafetleri serbest olup belli bir forma uygulaması yoktur.

BİLSEM´ LER ARASI ÖĞRENCİ NAKLİ OLUR MU?

BİLSEM´ ler arası öğrenci nakilleri velinin nakil olarak gitmek istediği BİLSEM Müdürlüğüne başvurusu üzerine e-Bilsem sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR?

Eğitim ve öğretim etkinlikleri eğitim öğretim yılı içerisinde Bakanlıkça hazırlanan ortak yıllık çalışma takvimine göre yürütülür. Ayrıca yarıyıl ve yaz tatillerinde yaz okulu, kış okulu ve öğrenci kampları düzenlenebilir.

Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra BİLSEM’ de, öğlenci ise sabah BİLSEM’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde haftada bir veya iki gün eğitime alınır.

Hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde de eğitim öğretim hizmeti verilebilir.

BİLSEM’ DEKİ EĞİTİM SÜRESİ NE KADARDIR?

BİLSEM’ deki eğitim süresi, öğrencinin kuruma kayıt yaptırması ile başlamakta olup, Uyum (40 saat veya 2 ay), Destek Eğitimi (ilkokul bitene kadar veya 1 yıl), Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme (3 yıl), Özel Yetenekleri Geliştirme (2 Yıl), Proje Üretimi/Yönetimi (lise bitene kadar) şeklinde öğrencinin ilk, orta ve lise eğitim hayatı boyunca devam eder.

BİLSEM OKULUNDA DİPLOMA VE BENZERİ BELGE VERİLİR Mİ?

Eğitim programları sonunda ve eğitimin tamamlanması neticesinde Yönerge gereği öğrencinin aldığı eğitimleri gösteren bir Program Tamamlama Belgesi verilir. Başka herhangi bir diploma, sertifika veya bitirme belgesi verilmez.

BİLSEM OKULUNDA VERİLEN EĞİTİMİN SINAVLARA (TEOG VE YGS/LYS) KATKISI OLUR MU?

BİLSEM’ de eğitim almanın liselere veya üniversitelere girişte ek puan vb. bir katkısı bulunmamaktadır. Ancak verilen eğitimin içeriği öğrencilere bilimsel düşünme, problem çözme vb. davranışları kazandıracağı için dolaylı da olsa olumlu bir katkı sağlayacaktır.

BİLSEM ÖĞRETMENLERİ NE ŞEKİLDE SEÇİLMEKTEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezlerine normal öğretmen tayinleri (ilk atama, il içi veya il dışı yer değiştirme, özür grubu yer değiştirme) ile atama yapılamamaktadır. Öğretmenler, alanında adaylığı kalkmış olmak şartıyla Bilim Ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Ve Atama Kılavuzu çerçevesinde Ek-2 Değerlendirme Kriterlerinden elde ettikleri puanın %60’ı ve sözlü sınavdan elde ettikleri puanın %40’ı ile oluşacak toplam puanlarla il düzeyinde atanabilmektedir.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapacak öğretmenlerin Özel Yeteneklilerin Eğitimi üzerine en az 30 saatlik hizmet içi eğitim almış olması gerekmektedir.

ÖZEL YETENEKLİLER İÇİN AÇILMIŞ BAĞIMSIZ OKULLAR VAR MI?

Ülkemizde özel yeteneklilere eğitim veren özel lise olarak, Kocaeli´ nin Gebze ilçesinde Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) vardır.

TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, hazırlık sınıfı ve dört yıllık lise programından oluşan, yabancı dilde eğitim yapan, yatılı ve burslu bir özel eğitim kurumudur.

Anadolu Lisesi statüsündedir. Eğitim süresi, hazırlık dahil, toplam 5 yıldır.

Okulda, Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Lisesi programının yanı sıra, özel yetenekli öğrencilere yönelik farklılaştırılmış eğitim programları uygulanmaktadır.

8. sınıfta öğrenim görmekte, 6. ve 7. sınıf İngilizce, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin hepsi birinin yılsonu notu en az 80 (seksen) olan öğrenciler yazılı sınav, bireysel değerlendirme ve gözlem kampından oluşan 3 aşamalı bir sistemle seçilmektedir.

HANGİ İLLERDE BİLİM VE SANAT MERKEZİ BULUNMAKTADIR?

Türkiye genelinde halen 80 ilimizde (Şırnak hariç tüm illerde) 113 BİLSEM bulunmaktadır.

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE OKULÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TANILAMA VE ÇALIŞMALAR VAR MI?

Okulöncesi dönemde yapılan testlerde geçerliliğini ve güvenirliliğini azaltmak Merkezlerde bu yönde bir tanılama henüz yapılmamaktadır.

Search