Bilim ve Sanat Merkezi

Bilim Sanat Merkezi

Bilim ve Sanat Merkezi Nedir ? 1.Sınıf

BİLİM VE SANAT MERKEZİ NEDİR? (BİLSEM NEDİR?)

1. Sınıf Bilim Sanat Merkezi Nedir?

Bilsem  'in açılımı,   Bilim ve Sanat Merkezleri   ' dir. Bilim ve Sanat Merkezleri'nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olduğu. Bu   nedenle Bilsem'e yerleşilme   hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri dışında   Bilim ve Sanat Merkezlerinde   özel eğitimler ise. Bilsem'in adı   : Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrenciler aynı müfreata tabi tutun ama diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel özelliklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek için onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur. BİLİM VE SANAT MERKEZİ  BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ  Bilim ve Sanat Merkezleri  ; Okul Öncesi Eğitim, ilkokul, ortaokul ve etek lise çağındaki  Özel eğitimli  öğrenciler  (resim, müzik genel zihinsel yetenek ve) Örgün Eğitim kurumlarının eğitimlerini aksatmayacak sekilde Bireysel yetenekleri Farkettin, kapasitesini arttırerek, Üst seviyede kullanmalarını sağladı Olan Bağımsız Özel Eğitim kurumlarıdır. Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri farklı ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi / yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programı alınırlar. 80 ilde 106   BİLSEM   ile hizmet vermektedir. Öğrencilerin kendi potansiyellerini anlamaları ve topluma katkıda bulunabilme özelliklerine göre normal okullarda kullanılan eğitimin ötesinde farklı eğitim programları ve yayınları bir  araya getirin .   BİLSEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? Bilsem  ,   Bilim ve sanat merkezlerine   öğrenci seçme özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen muhasebe ve şartlara göre yapılmaktadır. 2016-2017 eğitim yılı için oldukça aşağı yaşlara çekilmiştir. Sınavlar için bireysel başvuru yapılamamaktadır.Sınava katılan öğrenciler okulların sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş ve kayıtları e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirmişlerdir. 2016-2017 eğitim yılında Bilsem   BİLİM VE SANAT MERKEZİ merkezlerinde öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıflarretiminde  tablet   bilgisayarlarla dijital olarak yapılmış. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci alma süreci ile ilgili işlemler il teşhis komisyonları tarafından yürütülmektedir.  

Bilim Sanat MERKEZİ BİLSEM İÇİN ogrencilerin ADAY GÖSTERİLMESİ VE    2016-2017 eğitim Yılında   ilkokul 1, 2 3 sınıfa ziyaretinde   , devam eden Öğrenciler arasindan genel zihinsel resim yetenekleri alanlarında akranlarından sonraki aşamaya gelmek sureti çeşitlilık gösterdiği düşünülen Öğrenciler sınıf öğretmenleri Tarafından aday gösterilmiştir müzik ve. Bunlara Dikkat Edilmelidir! Öğrenci gözlem formları ve vasıtasıyla doldurulması. Tanılama takviminde gözlem formlarının doldurulması süresi geçtikten sonra aday gösterme işlemi uygulanmamaktadır. 2016-2017 eğitim yılı için 1, 2 ve 3. Sınıf öğretmenleri aday gösterilen öğrencilerin özellikleri alanlarına göre gözlem formları 14 Kasım - 09 Aralık 2016 tarihleri ​​arasında e-okul sistemi doldurulmuştur.Bir öğrenci en fazla iki  yetenek sahası aday gösterilebilir . Öğrenci bir önceki eğitim yılında bir yetenek alanından Biliyorsun Kayıt sağ kazanmış bir sonraki yıl başka bir yetenek alanından aday gösterilebilir. Aday öğrencinin gözlem formu kayıt tamamlama sonrası raporlama butonundan öğrencinin aday gösterildiği alanla ilgili iki çıktı alınarak aday göster öğretmen ve okul idarecisi ile imzalanmaktadır. Muhabbet kuşağı, muhafaza'nın okulunda bir örneğini de üretmiştir.
BİLİM VE SANAT MERKEZİ BİLSEM BAŞVURU Sartlari 1. Bilim sanatı merkezlerine öğrenci seçimi. Özel Eğitim onu ​​belirleme kategori düzeyinde ve uygulaması takvimine göre yapılacaktır. 2. 2016-2017 eğitim öğretimine göre Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıf düzelerinde tablet bilgisayarla grup tarama uygulamasıdır. 3.Tablet bilgisayarla yapılırsa, haftasonunda 4'er oturum açılıyor ya da geçerlilik girecek öğrenci kendisine bildirilen tek oturuma ilgili tarih ve saatte katılacaktır. 4. Bilim ve sanat merkezlerine  öğrenci seçim süreci   ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.  
BİLSEME BİLİM SANAT MERKEZİ ADAY GÖSTERİLME SONRASINDA UYGULAMA Süreci   Yapılan ogrencilerin tümü   grup tarama   uygulamasına girmek zor. Bireysel   değerlendirmeye   alınmamaktadır. Grup tarama  uygulamasıasına giden önayak Olan Öğrencilere randevuları tanımalı sınav komisyonu Tarafından   MEBBİS-BİLSEM   İşlemleri modülü Üzerinden 19-30 Aralık 2016 tarihleri ​​Arasında hafta sonları 4 Oturum Olarak planlanmıştır. Öğrenci velileri kendilerine uygun bir zaman dilimine denk gelen oturumu seçerek çocukları sınava götürgularler. Grup tarama 02-08 Şubat 2017 tarihleri ​​arasında okul sistemi üzerinden yayınlanacaktır. Uygulama giriş belgeleri. Öğrenci velilere karşılaşam güverek sınavında bilgilendirilecektir. 11 Şubat - 09 Nisan 2017 tarihleri ​​arasında yapılacaktır. 11 Şubat - 09 Nisan 2017 tarihleri ​​arasında yapılacaktır. Bireysel değerlendirmelere hak kazanan öğrenciler MEB kurumsal web siteleri İlan Edilecektir. Grup tarama  uygulama dağılımı. alan dağılımı. bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel tarafından MEBBİS-BİLSEM tarafından gözden geçirilmiş ve öğrencilerin ileti dizilimi sınav komisyonu tarafından değerlendirildi. Bireysel değerlendirmeler 30 Haziran 2017 tarihinde tüm Türkiye'de tamamlandıktan sonra bilim ve sanat merkezlerine yerleşme sonuçları 15 Temmuz 2017 tarihinde MEB web sitesinden açıklanacaktır. Bilsem Bilim ve sanat merkezlerine   yerleşmeye başlamış 4-8 Eylül 2017 tarihleri ​​arasında   Bilsem kayıtlarını   yaptıracaktır.  

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ

1. Tüm ülke genelinde 17 Ekim - 11 Kasım 2016 tarihleri ​​arasında 1, 2 ve 3. sınıfların dersine giren sınıf öğretmenleri   özel yetenekli öğrencilerin özellikleri,   özel yetenekli öğrencilere   sunulan özel eğitim hizmetleri,
 
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ
 
1. Tüm ülke genelinde 17 Ekim - 11 Kasım 2016 tarihler arası 1, 2 ve 3. sınıfların öğretmenleri özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, özel yetenekli öğrencilere özel eğitim hizmetleri,   bilim ve sanat merkezleri   ve bu merkezlere öğrenci seçim süreci ile ilgili bilgilendirme eğitiminden geçirilecektir. .
2. İl tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak eğitimler bilim ve sanat merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezi yöneticileri ve öğretmenleri tarafından verilecektir.
3. İl Milli Eğitim Müdürlükleri öğretmenlere yönelik bilgilendirme eğitimleri ile ilgili planlama ve ulaşılan öğretmen sayıları düzenlemesi ek-1 formunu doldurarak 18.11.2016 tarihine kadar resmi yazı ile Özel Müdürlüklere bilgi verecektir. 4. Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre bilim ve sanat merkezlerine aday gösterilen öğrencilerin seçimi 3 aşamada gerçekleşmektedir:
a. Gözlem formlarının yetenek alanlarına göre doldurulması,
b. Grup tarama  uygulaması,
c. Bireysel değerlendirme  aşaması.
5. Grup tarama uygulamasında, genel yönetmenliğe göre yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik) belirlenen barajı geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. 6. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel için değerlendirme aşamasında olan genel müdürlük tarafından belirlenen barajı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkez yerleşmeye hak kazanacaktır.
 

BİLİM VE SANAT MERKEZİ Öğrencilerin Aday Gösterilme Süreci

1. 2016-2017 eğitim öğretim ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri dereceden farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin  sınıf öğretmenleri  tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi süreci başlayacaktır.
ve bu merkezlere öğrenci seçim süreci ile ilgili bilgilendirme eğitiminden geçirilecektir.
 
2. İl tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak eğitimler bilim ve sanat merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezi yöneticileri ve öğretmenleri tarafından verilecektir.
 
3. İl Milli Eğitim Müdürlükleri öğretmenlere yönelik bilgilendirme eğitimleri ile ilgili planlama ve ulaşılan öğretmen sayıları düzenlemesi ek-1 formunu doldurarak 18.11.2016 tarihine kadar resmi yazı ile Özel Müdürlüklere bilgi verecektir.
 
4. Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre bilim ve sanat merkezlerine aday gösterilen öğrencilerin seçimi 3 aşamada gerçekleşmektedir:
a. Gözlem formlarının yetenek alanlarına göre doldurulması,
b. Grup tarama uygulaması,
c. Bireysel değerlendirme aşaması.
 
5. Grup tarama uygulamasında  , genel yönetmenliğe  göre yetenek alanlarına göre ( genel zihinsel , resim ve müzik) belirlenen barajı geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.
 
6. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel için değerlendirme aşamasında olan genel müdürlük tarafından belirlenen barajı geçen öğrenciler  bilim ve sanat  merkez yerleşmeye hak kazanacaktır.

Search