Whatsapp'tan Soru Sor
Whatsapp İletişim Hattı

3. Sınıf Bilsem Bölümleri

3. Sınıf Bilsem Çeşitleri

Bilsem Bölüm Çeşitleri

3. Sınıf Bilim ve Sanat Merkezi Bölüm Çeşitleri

Bilsem sınavında toplamda 3 ayrı dal yani 3 ayrı bölüm vardır. 

3. Sınıf Genel Zihinsel Yetenek (Genel Yetenek Sınavı)

3. Sınıf Bilsem Resim Sınavı

3. Sınıf Bilsem Müzik sınavı

İkinci Sınıf Bilsem sınavına kayıt yaptıracak öğrenciler bu bölümlerden sadece ikisine kayıt yapabilirler. Örnek Biçem resim veya bilsem müzik bölümünden sadece 1 ini seçilebilir.Başka bir örnek verirsek Resim sınavını seçen bir öğrenci sadece genel yetenek veya bilsem müzik sınavından birini seçebilir.

 

Genel Zihinsel Yetenek Sınavı  Bilzem sınavında genel zihinsel yetenek sınavından girecek öğrencileri ne tür özel sorularınız sorulduğunu yazmaya çalışacağım. Bilsem genel yetenek öğrencisinin mantık, hafıza, sözel, zeka ve sayısal zekada diğer tüm çocuklardan bu konularda daha üst düzeye olması gerekir. Kelime dağarcığı yaşıtlarına göre daha fazla sorgulama ve merak becerisi ileri zekalı öğrencilerdir.

3. Sınıf Bilsem Genel Yetenek Sınavı

Bilim ve Sanat Merkezleri; zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviye performans gösteren ve uzmanlarca  IQ  puanı 130 ve üzerinde öğrencilerin belirlenerek bu öğrencilerin  okul  saatleri dışında farklı faaliyetlere katılabildikleri yerlerdir.

Bilsem genel  yetenek  sınavına kayıt yaptıracak öğrencilerin sınıf öğretmeni tarafından ayrıca okula girişe yaparak kayıt yaptırım etmek. Kayıt yaptırılan öğrencilerin öncelikle milli eğitimden sınava katılmaları için belgelerini beklemeleri gerekiyor. Bilsem belgesi gelen öğrenciler sınava girmeyeceğim hak kazanmış demektir. Nadir de olsa bilseme  kayıt  yaptıran öğrencilerden birkaçı sınava kabul edilmeyebiliyor. Genel yetenek  sınavının  ilki olan genel tarama sınavı tabletlemesi yapılıyor. Sınav daha sonra mülakat sınavına girerler

 

3. Sınıf Bilsem Resim Sınavı Testi Nedir?

Açılımı Müzik Yeteneği Alanında Bireysel İncelemedir

Bilsem sınavından sınava girecek öğrencilerin bölümüne mabi denmektedir. Mabi Bilim ve sanat merkezi sınav bölgesi için başvuran sınavın adıdır. Mabi sınavına giren  öğrenciler  kazanması dahilinde 

RABİ, güzel sanatlar lisesi veya Şirkete ait yapılandırma mülakatı gibi. Resim alanındaki uzmanlardan bir komisyon oluşturur. RABİ öğrencileri, okullarla birlikte ile incelemeye girecekleri yer, tarih ve saat bildirilir. Yine yanlarında götürmeleri gereken belgelerle yetenek seçmesinde kullanacakları araç gereçler (kalem, boya, kağıt gibi) öğrencilere bildirilir.

Bilim ve Sanat Merkezi Resim Sınavı

Bilim ve sanat merkezi resim sınavına girmek isteyen öğrencilerin öncelikle sınıf öğretmeni tarafından bilsem sınavına kayıt ettirilmiş olması gerekiyor. Sınıf öğretmeni bilseme öğrencileri kayıt ederken 3 bölümden iki tanesini seçebilir. Bilsem resim, Bilsem Müzik ve Bilsem Zihinsel Yetenek. Bilim ve Sanat Merkezi. Resim ve başvuru yapan öğrenciler gerekir.

Resim bir basamak sınavı bilsem tablet genel tarama sınavıdır. Resim mülakatına katılabilmek için önce tablet sınavına girmeleri gerekir. Resim tablet sınavında genel yetenek, müzik ve resim sınavına girecek çok öğrenciler çok sorulur. Bilsem doğru sayı yani bilsem sınav geçme puanı resim, müzik ve genel yetenek için farklıdır. Bilsem Resim ve müzik sınav geçme puanı genel yetenek sınav geçme puanından daha fazla.

1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf Bilsem Resim Çıkmış Sınavlar: Bilim ve Sanat Merkezinde Sorulan Sorular

Kaplumbağa, Masa ve Gözlük olan bir resim çiziniz. Bardak Fil ve Şemsiye olan bir resim çiziniz

 Okulun penceresinden aşağıya baktığında bahçedeki çocuklar bir yere doğru şaşırmış şekilde bakarken parmaklarıyla gösteriyorlar.Çocuklar ne gösteriyorlar .. Boyut anlattığım hikayeyi resim olarak içeriğini çiziniz. Bu çizimlerin puanlamasıanda belirtilir.

1.Okunan Hikâyeyi Görsel Olarak Tamamlama

Kompozisyon 20 Puan

Oranı 20 Puan

Çizgi 20güncellik

Perspektif 20 Puan

Yaratıcılık 20 Puan

Toplam: 100 Puan

2. İmgesel Tasarım

Kompozisyon 20 Puan

Oranı 20 Puan

Çizgi 20güncellik

Perspektif 20 Puan

Yaratıcılık 20 Puan

Toplam: 100 Puan2. Sınıf Müzik Yeteneği Alanında Bireysel İnceleme (MABİ) Nasıl Olur?

MABİ, bir anlamda Güzel Sanatlar Lisesi veya Konservatuvara girişte yapılan mülakatı (seçmeleri) gibi yapılır. Müzik alanındaki uzmanlardan bir komisyon oluşturur. MABİ öğrencileri, okulları ile ile incelemeye girecekleri  yer , tarih ve saat bildirilir. Gereken belgelerle araç seçimi yapmak, araç gereçleri kullanmak, öğrencilerin bilgisin sunmak.

3. Sınıf Bilsem Müzik Sınavı Nasıl Olur

3. Sınıf Bilsem Müzik Sınavında Neler Sorulur

3. Sınıf Bilsem Müzik Sınavında Neler Çıkar

Müzik yetenek / beceri rating komisyonu üyeleri
Müzik Bölümü özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılanmaları ile ilgili iş ve vasıl yürütmek üzere oluşturulan komisyon;
a) Üniversitelerin,
b) Konservatuvarların,
c) Güzel sanatlar liselerinin,
ç) Bilim ve Sanat Merkezlerinin,
ilgili alan öğretmenlerinin alınacağı en az 5 üyeden oluşur.
Müzik yetenek / beceri değerlendirme komisyonun görevleri Müzik yetenek / beceri değerlendirmesi komisyonunun görevleri şunlardır: 

a)  Müzik alanında

Aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Özel
Eğitim ve  Rehberlik  Hizmetleri Genel Müdürlüğüne belirlenen ölçütler
doğrultusunda yapmak.

b) Değerlendirme sonuçlarına göre oluşturululan öğrenci listeleri il tanılama
sınav komisyonuna göndermek.

Bilsem Müzik  Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri

1.  Müzik yetenek  alanı bireysel puantırinde;

a)  Bilsem Müzik yetenek  alanı günde 4 oturum şeklinde alınacak öğrenciler her oturumda 10 kişilik gruplar halinde etkinliğe alınır. Tanıdıkça bilgi tanımak.

b) Etkinlikte piyanodan ses ve ezgi tekrarı, şarkı söyleme, ritimle eşlik etme, müzikal üretkenlik ile çalışmaya öğrencinin hazırlanması.

c) Grup etkinliğinde sonra öğrenciler bireysel olarak değerlendirmek için alınır.

2. Müzik yetenek alanı bireysel fiyat aşamasında;

a)  1 ve 2. sınıflarda  "İşitme", "Şarkı Söyleme" ve "Müzikal Üretkenlik" ile ilgili kriterler esastır.

b)  3 ve 4. sınıflarda  "İşitme", "Şarkı Söyleme", "Müzikal Üretkenlik" ve "Çalgı Çalma" ile ilgili kriterler esastır.

3. Komisyon tarafından verilen derecelerin en yüksek ve düşük para birimleri silinecek ve kalan üç notun alınarak "Aday Puanı" oluşturulacaktır.

4. Komisyon üyelerinin görüşüne varılacaktır. Komisyon 5 kişiden oluşacaktır.

5. Komisyonlarda adayların birinci derecesinden akrabalarının olmaması göz beyanında bulunulur.

6. Komisyon üyeleri sınav esnasında gözetmenlik yapmayacak ancak sadece gözetmenleri koordine amaçlı sınav binasında görevlendirilecektir.

7. Komisyon üyelikleri aynı salonda birlikte çalışmalarının hızlı ve bütüncül bir derecede önemli olduğu göz önüne alındıracağına dair değerlendirme süreci komisyon üyeleri (ortalama üç gün) görevli izinli sayılacaktır.

 

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağdaş özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarında eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayabilme açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri farklı ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi / yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programı alınırlar. Bilim ve Sanat Merkezleri'ne özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıfın derecesine ve uygulaması takvimine göre yapılır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi; 1, 2 ve 3. sınıf düzelerinde tablet bilgisayarla grup tarama uygulamasıdır. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Örneğin; genel yetenek- resim, genel yetenek-müzik, resim müzik. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne katılmak için normal okullarda bir eğitim program sunumunu yapan bilim ve sanat merkezleri, 80 ilde 106 BİLSEM ile hizmet vermektedir. resim müzik. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne katılmak için normal okullarda bir eğitim program sunumunu yapan bilim ve sanat merkezleri, 80 ilde 106 BİLSEM ile hizmet vermektedir. resim müzik. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne katılmak için normal okullarda bir eğitim programı sunumunu gerçekleştiren bilim ve sanat merkezleri, 80 ilde 106 BİLSEM ile hizmet vermektedir.