Whatsapp'tan Soru Sor
Whatsapp İletişim Hattı

1. Sınıf Bilsem Nedir ?

Birinci Sınıf Bilsem Ne dir ?

Bilsem sınavı nedir: Bilim ve Sanat Merkezleri,eğitim, ilkokul , ortaokul ve lise çağdaş özel yetenekli öğrenci ( resim , müzik ve genel zihinsel yetenek ) örgün eğitim kurumlarında eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst seviyelerde kullanmalarını sağlama açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri farklı ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi / yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programı alınırlar.Haftanın belirli günleri okullarını aksatmayacak şekilde bilim ve sanat merkezlerine eğitim almaya giderler.

Bilim Sanat Merkezinde Verilen Eğitim :a) Uyum (Oryantasyon), b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.


Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi öğrenme hızına göre ilerler. Öğrenciler program aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir. Tüm programlar öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda; öğrencilerin yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır. Programların uygulanmasında okuldan tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller ve özel eğitim ortamları kullanılır. Bilsem’ lerde bireysel eğitim esas olmakla birlikte öğretmen, mekan vb. kısıtlılıklar nedeniyle çoğunlukla 3-5 kişilik küçük gruplarla eğitim yapılır. Bilim ve Sanat Merkezlerindeki eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak gerçekleştirilir. Okullarında öğrenciler geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacıyla hareket ederken, Bilsem’ in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yer almaz. Bunun yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim sağlanır ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri beklenir.

 Bilsem Nedir

Bilim ve Sanat Merkezlerinde okulda işlediği konular değil daha fazla öğrenciyi geliştirecek projeler sosyal etkinlikle ve sanatsal eğitimler verilir. Bilim ve sanat merkezini kazanan öğrencilerin derslerinde çok başarılı olması gibi bir kural yoktur. O nedenle böyle bir beklenti içinde olmamanız gerekir