Whatsapp'tan Soru Sor
Whatsapp İletişim Hattı

2.Sınıf Bilsem Sınav Kaydı

2.Sınıf Bilsem Sınav Başvuru Kaydı

2. Sınıf Bilsem Kayıtları

2. Sınıf İlkokul Bilsem Kayıtları Ne Zaman ?

İlkokul Bilim ve sanat merkezi sınav kayıtları

1. 2. ve 3. sınıf düzeyinde olup sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin yetenek alanlarına (genel zihinselresim, müzik) göre gözlem formları 

14 Kasım – 09 Aralık 2017 tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden öğretmen tarafından sağlanacaktır

2017-2018 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel  zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır.

ÖNEMLİ: Öğrenci gözlem formları belirtilen zamanda ve öğretmenler tarafından doldurulacaktır. Tanılama takviminde belirtilen gözlem formlarının doldurulma süresi geçtikten sonra aday gösterme işlemi yapılmayacaktır.

1. sınıf bilsem başvuruları     2.sınıf bilsem başvuruları    3.sınıf bilsem başvuruları

 sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre gözlem formları 14 Kasım – 09 Aralık 2016 tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden Şekil 1’de belirtilen aşamalar izlenerek doldurulacaktır.

Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Örneğin; genel zihinsel- resim, genel zihinsel-müzik, resim-müzik. Öğrenci bir önceki eğitim öğretim yılında bir yetenek alanından BİLSEM’e kayıt hakkı kazanmış ise bu yıl da başka bir yetenek alanından aday gösterilebilir.
Gözlem formlarında yer alan ortak soruların cevaplandırılmasından sonra, öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanındaki becerisini ölçen sorular da sınıf öğretmeni tarafından cevaplandırılacaktır.
Gözlem formu doldurulduktan ve kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra, raporlama butonundan öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanları ile ilgili iki çıktı alınarak aday gösteren sınıf öğretmeni ve okul idarecisi tarafından imzalanacaktır. Okul idaresi raporun bir örneğini imza karşılığında veliye teslim edecek, bir örneğini okulda muhafaza edecektir.
1, 2, ve 3. sınıfa devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e-okul sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildikleri 12-16 Aralık 2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

1. sınıf Bilim ve Sanat Merkezi başvuruları     2.sınıf Bilim ve Sanat Merkezi başvuruları    3.sınıf Bilim ve Sanat Merkezi başvuruları