1. Sınıf Bilsem Takvimi

1. Sınıf Bilsem Aşamaları

1.Sınıf Bilsem Sınav Takvimi

 

1.SINIF BİLSEM SINAV TAKVİMİ 

2016/10/17

İl Tanılama Sınav Komisyonunun Kurulması

 

 

2016/10/17

Bilim ve Sanat Merkezlerine Göre Öğrenci Seçimi ve İlgili Konular Hakkında

2016/11/11

Bilgilendirme Toplantılarının Yapılması

 

 

2016/11/14

Sınıf Öğretmenleri Tarafından Aday Gösterilen Öğrencilerin Gözlem

2016/12/09

Formlarının E-Okul Sisteminden Doldurulması

 

 

2016/12/12

Aday Gösterilen ve Gözlem Formu Doldurulan Öğrencilerin

2016/12/16

Http: //www.meb.gov.tr ​​İnternet Adresinden Yayımlanması ve Gerekli

 

Düzeltmelerin Yapılması

 

 

2016/12/19

İl Tanılama Sınav Komisyonu Tarafından Grup Tarama Uygulamasına

2016/12/30

Girecek Öğrencilerin MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü Üzerinden Sınav

 

Merkezlerine Yerleştirilmesi

 

 

2017/02/01

Aday Gösterilen Öğrencilerin E-Okul Sistemi Üzerinden Uygulama Başvurusu

2017/08/02

Belgelerinin Verilmesi

 

 

2017/11/02

Grup Tarama Uygulamalarının Yapılması

2017/09/04

 

 

 

2017/04/14

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarının http://www.meb.gov.tr ​​Adresinden

 

Yayımlanması.

 

 

2017/04/17

Grup Tarama Uygulama Sonuçları'na İtiraz

2017/04/21

 

 

 

2017/04/24

Grup Tarama Uygulama Sonuçları'na İtirazların Değerlendirilmesi

2017/05/05

 

 

 

2017/04/24

Bireysel Değerlendirme İçin Hak Kazanan Öğrencilerin Randevularının İlçesi

2017/05/05

Tanılama Sınav Komisyonu Tarafından Düzenlenmesi ve Velilere

 

duyurulma

 

 

2017/08/05

Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

2017/06/30

 

 

 

2017/07/15

Bireysel Değerlendirme Sonucu "Bilim ve Sanat Merkezleri" ne Yerleşme

 

Hakkı Kazanan Öğrencilerin www.meb.gov.tr ​​Adresinden Duyurulması

 

 

2017/07/17

Bireysel Değerlendirme Sonuçları'na İtiraz

2017/07/21

 

2017/07/24

Bireysel Değerlendirme Sonuçları'na İtirazların Değerlendirilmesi

2017/08/04

 

2017/09/04

Bilim ve Sanat Merkezlerine Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıtları

2017/09/08

 

Search